แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากยูเนสโก (เปิดอ่าน6594) 5/9/2556
'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก
เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคปี ๒๕๕๖ จากยูเนสโก ประธานตัดสินเผย สามารถธำรงรักษาปูชนียสถานที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของกรุงเทพมหานคร ไว้ได้... (เปิดอ่าน4723) 5/9/2556
Award of Excellence
เจดีย์พระประธานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (อันดับ ๑) (เปิดอ่าน5847) 5/9/2556
วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก"
โครงการอนุรักษ์เจดีย์พระประธาน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คว้ารางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคปี ๒๕๕๖ ของยูเนสโก มาครอง (เปิดอ่าน9652) 5/9/2556
"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO
ผู้สื่อข่าว "เราไปดูกันครับว่าทำไม พระบรมธาตุมหาเจีดีย์องค์นี้ถึงคว้ารางวัลอันทรงเกีรยตินี้มาครอง" (เปิดอ่าน7067) 11/9/2556
พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก
วันนี้ (๔ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจำประเทศไทย แจ้งว่า ยูเนสโกได้ประกาศผลการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรภาคเอกชน หรือโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (เปิดอ่าน8008) 4/9/2556
งานทำบุญอายุวัฒนมงคลและจัดงานสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ
๑๗ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๖ เป็นมงคลสมัยคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณท่าน เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ป. ธ.๙, ดร.ศ.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน4793) 3/9/2556
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ "ตักบาตรข้าวสาร"
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ "ตักบาตรข้าวสาร" ในวันพุธที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน2464) 2/9/2556
พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ (เปิดอ่าน7167) 18/7/2556
ทั้งหมด 1,409 รายการ 71 / 71
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 58 คน
วันนี้ 288 คน
เมื่อวานนี้ 441 คน
เดือนนี้ 11,277 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,163 คน
ทั้งหมด 1,795,728 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob